Home. Diensten. Ervaring. Werknemers. Contact.

© 2012 DEMAC Consultancy & Advies

DEMAC Consultancy & Advies

Interim Management

Financieel Advies

Finance & Control

Administratie

Administratie


Voor de kleinere ondernemingen hebben vaak om praktische redenen geen eigen administrateur in dienst. Toch is het ook hier van belang om overzicht te hebben over de financiële situatie van het bedrijf. Op maat gesneden rapportages zijn daarbij belangrijk. Het doen van de diverse aangiften is voor de ondernemer vaak moeilijk uit te voeren. Hierbij valt te denken aan de aangifte Loonbelasting/Premie Volksverzekeringen, Omzetbelasting, Vennootschapsbelasting, Inkomstenbelasting of diverse aangiften CBS.

Demac Consultancy en Advies biedt sinds 1993 onder de naam Demac kleinere ondernemingen de mogelijkheid het administratieve werk geheel of gedeeltelijk door ons te laten verzorgen. Dit kan zowel bij de klant zelf, als via ons eigen systeem plaatsvinden. Op het gebied van de fiscaliteit werken wij nauw samen met een accountantskantoor en ICT partners. We zijn in staat om op alle gebieden een gedegen advies te geven en/of de benodigde werkzaamheden uit te voeren.

Veel kleine ondernemingen maken geen begroting en dat bemoelijkt vaak de bedrijfsvoering. Wij helpen de onderneming met het bouwen van een deugdelijke begroting die aansluit bij de branch daarbij rekening houdende met de marktverwachting, trends en omgevingsontwikkelingen.

Investeringsvraagstukken moeten onderbouwd en realistisch worden benaderd, dit om risico’s inzichtelijk te maken. Doormiddel van riscoanalyses worden plannen uitvoerbaar en beheersbaar.


Niet het gevoel, maar de cijfers moeten spreken. DEMAC Consultancy en Advies kan uw onderneming ondersteunen in al deze zaken.